Hoiva- ja avustamispalvelut, omaishoitajan tuki

Vanhuus ja vammaisuus voivat aiheuttaa sen, ettei enää kykene huolehtimaan päivittäisistä toimistaan täysin itsenäisesti.  Me Satasetissä osaamme ja haluamme auttaa.

Autamme arjen askareissa, aamu- ja  iltatoimissa, WC-käynneissä, peseytymisessä/kylvettämisessä, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, kynsien leikkaamisessa, vaatteiden valinnassa ja pukeutumisessa, virtsanpidätyskyvyttömyyden hoidossa, hoitotarvikkeiden hankinnassa, liikkumisessa. Muistutamme tarvittaessa lääkkeistä,  avustamme ruokailussa, seuraamme ruokavaliota ja syömistä, seuraamme kehon painoa ja ihon kuntoa, pyrimme myös huomioimaan kodin turvallisuusriski.

 

Esimerkki aamukäynnin sisällöstä:

”Ystävällinen työntekijämme tulee kotiin sovitusti aamulla. Hän auttaa vuoteesta ylösnousussa, WC-käynnissä ja peseytymisessä. Yhdessä sovitaan päivän vaatetuksesta ja autetaan pukeutumisessa, jos on tarpeellista. Aamupala valmistuu muiden töiden ohessa ja se katetaan kauniisti pöydälle. Ruokailussa voidaan myös avustaa, ruokahalua seurataan ja toteutetaan asiakkaan ateriatoiveita. Lääkkeiden ottaminen varmistetaan. Käynnin lopuksi huolehditaan tiskeistä, viedään roskat ja katsotaan, että kaikki on kunnossa”.

Omaishoitajan tuki

Tarjoamme lomituspalvelua sekä ikäihmisten että vammaisten henkilöiden kotona omaishoitajan ollessa poissa.  Omaishoidon lomituspalvelu sisältää asiakkaan tarvitseman hoivan ja huolenpidon. Hoitoon kuuluvat: päivittäisissä toimissa (pukeminen, pesut, WC-käynnit, ruokailussa avustaminen ym.) avustaminen, tarvittaessa ruoan valmistus, liikkumisessa avustaminen, päivittäinen vaatehuolto, tuki sosiaaliseen kanssakäymiseen, ihmissuhteisiin, virkistykseen ja harrastuksiin.