Tukea liikuntaan ja kuntoutumiseen

Kun vanhenee, lihasten voima alkaa vähentyä (yli 65-vuotias huomaa jo selvästi). Siksi niiden aktiivinen harjaannuttaminen päivittäin on tärkeää. Erityisesti leikkaus- ja muiden sairaalahoitojen jälkeen lihaskuntoa pitäisi pystyä ylläpitämään ja parantamaan.

Jos tarvitset ulkoiluapua, jumppaohjausta, kuntoilukaveria, Satasetin työntekijät tuntevat tavat lihaskunnon kohentamiseen ja osaavat ohjata ja tukea tarvittaessa. Autamme tarvittaessa myös liikkumisen apuvälineiden hankinnassa ja niiden käytön ohjaamisessa.